DELA

Rent dricksvatten kräver politiskt mod

Våra vattentäkter är så övergödda och nedsmutsade att Åland står utan dricksvatten snart. Därför planeras ett avsaltningsverk för i runda slängar 40 miljoner som ska rena havsvatten och säkerställa någon form av tjänligt dricksvatten i framtiden. Låter det gott?

Övergödningen av våra vattentäkter är så allvarlig att det kommer ta åratal att återställa en god vattenmiljö igen, förutsatt att vi vågar och orkar göra jobbet.

Det har från landskapsregeringens sida kommit tunga uttalanden de senaste månaderna. Dels om det allvarliga läget våra vattenintäkter befinner sig, men även kopplingen till rent vatten och Ålands attraktionskraft samt att vattnet är en del av ålänningarnas DNA och vardag. Pengar har även budgeterats i årets budget för att lyfta diverse vattenprojekt. Så långt allt väl. Problemet för dagens politik uppstår när verkligheten kommer emot.

I syfte att minska försurning och övergödning har EU kommit med nya krav gällande gödselprodukter, vilket Finland anammar genom ny lagstiftning. Åland har lagstiftningsbehörighet inom detta område, men har valt så kallad blankettlagstiftning och kommer även fortsätta enligt den vägen. I lagförslaget som nu nått lagtinget skriver landskapsregeringen följande;

”Landskapsregeringen bedömer att det finns en reell risk för att avkastningen på vissa ekonomiskt viktiga grödor (till exempel potatis och lök) skulle kunna påverkas negativt om de i riket gällande maximigivorna görs tillämpliga på Åland. Av landskapsregeringens förslag till landskapsförordning om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om användning av gödselprodukter och naturgödsel som innehåller fosfor (dnr ÅLR 2023/580) framgår närmare i vilka avseenden landskapsregeringen anser det vara behövligt att avvika från den nya riksförordningen.”

Så mycket var pratet om rent dricksvatten värt…

Alla företag med självbevarelsedrift har fått tänka om. Dagens marknad styrs av striktare miljö- och klimatlagar där konsumenten är mycket medveten om behovet av att välja rätt och grönt. Marknadsanpassningen påskyndas av lagstiftning och företagen är proaktiva i sin produktion där det gäller att ställa om till en grönare och mer hållbar konsumtion. Anpassning till skärpt lagstiftning ger samtidigt större möjligheter och relevans på en alltmer klimat- och miljöcentrerad marknad. Tillväxt är grunden till grön omställning, där konsumtion och ökat välstånd bygger på förbättrad ekonomi. Därför är det viktigt att även åländska politiken tar sitt ansvar och stiftar lagar som gör skillnad. Det landskapsregeringen nu vill göra känns tondövt och omöjliggör ett naturligt rent dricksvatten. Fiskodlingen har genom sitt utvecklingsarbete visat att produktion av mat inte behöver stå i motsatsförhållande till hårdare miljökrav. Vinterns kraftfulla uttalanden från landskapsregeringen gällande behovet av rent dricksvatten har åldrats dåligt.

Vi får hoppas att lagtinget tar frågan om rent dricksvatten på ett större allvar när denna lagstiftning behandlas under de kommande veckorna.

John Holmberg
Lagtingsledamot (Lib)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp