DELA
Foto: PRESSBILD
Vitt snus är snusliknande påsar som innehåller nikotin, men ingen tobak. Efter att Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) gjort en omklassificering av produkten vid årsskiftet finns det inte längre någon lagstiftning som reglerar försäljningen på Åland.

Ministern: ”En stark önskan” att unga inte får köpa nikotinpåsar – men ingen lag