DELA
Foto: Jonas Edsvik
Nu ska arbetet med att elektrifiera Töftöfärjan inledas. I ändringsbudgeten finns ett anslag på 500 000 euro för ändamålet.

Elektrifiering av Töftöfärjan och filmstöd i ändringsbudget – ökar underskottet med 3,3 miljoner

Landskapsregeringen har gett sitt förslag till den andra ändringsbudgeten för 2024. Här ingår pengar, 500 000 euro, för att elektrifiera Töftöfärjan och projektering av fyra nya färjor – bland annat för Enklingelinjen.