DELA
Foto: Jonas Edsvik
Innan du lämnar ditt paket till posten måste du, om det ska skickas till fastlandet, göra en elektronisk deklaration när de nya reglerna träder i kraft.

Efter 1 juli: Alla paket till riket måste förtullas

Den nya tullkodexen som stegvis införs under första halvåret 2021 kommer att medföra stora olägenheter för Åland i handeln med fastlandet.