DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>VÅRDÖDIREKTÖR Ett hastverk med för många luckor, säger Vårdös kommundirektör Magnus Sandberg.

Direktörer kritiserar KST

Ingen av kommundirektörerna vill automatiskt axla ansvaret för reformarbetet av kommunernas socialtjänst.

Det visar en rundringning som Nya Åland har gjort.
Landskapsregeringen lagförslag om kommunernas framtida socialtjänst, KST, får ett ljummet mottagande hos många kommundirektörer.

Lagförslaget är ute på remissrunda på Kommunförbundet och Mariehamns stad. Går allt som planerat kommer förslaget till lagtinget inom några veckor.

Enligt finansminister Roger Nordlund (C) är det hög tid att kommunerna kavlar upp ärmarna och sätter i gång med det praktiska arbetet.

Alla kommundirektörer som Nya Åland har talat med konstaterar att grundidén om ett bredare samarbete inom socialsektorn är välkommen.

Nya Åland har talat med tio stycken kommundirektörer och Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen.

Brändös kommundirektör, John Wrede, anser att risken är överhängande att servicen blir sämre.

– Det finns inga garantier på att servicen blir bättre.

Vårdös kommundirektör Magnus Sandberg tycker att lagen är ett hastverk med för många luckor. Han vill veta vilka resurser det är som ska överföras från kommunerna till KST.

Läs mer i papperstidningen!