DELA
Foto: Stefan Öhberg

Oasen och KST samarbetar kring ett nytt serviceboende

Hur ordna det för klienter under 65 som behöver serviceboende utanför det egna hemmet? Även om de tidigare har hänvisats till den kommunala äldreomsorgen så hör de inte dit – de är ju under 65. Frågan verkar nu ha fått en lösning genom ett samarbete mellan Oasen och Kommunernas socialtjänst.

– Vi har en överenskommelse nu med Oasen, som innebär att vi får kan starta ett effektiverat serviceboende för våra klienter under 65 år i en skild del av Oasens lokaler, säger

Andrea Björnhuvud, områdeschef för funktionsservice och sysselsättning hos KST.

Det rör sig om ett ESB med sju platser, till att börja med.

– Det är tänkt att täcka upp behovet av både permanent boende, tillfälligt behov och avlastning. Vi tänker satsa på en att skapa en aktiv och meningsfull vardag, säger Andrea Björnhuvud.

KST annonserar redan efter personal, och intresset har enligt Andrea Björnhuvud varit stort.

– Rekrytering av vårdare pågår ännu, säger hon, och uppmanar alla intresserade att kontakta projektanställda föreståndaren Marianne Rosenholm.

Öppnar i oktober

Rent fysiskt kommer enheten att placeras på våning 1 i Oasens lokaler, med fönster mot öster och väster. Planen är att boendet ska vara inflyttningsklart redan i oktober.

När KST:s klienter flyttar in i Oasen kommer de in på liknande villkor som ägarkommunernas vårdtagare, och får tillgång till utrymmena och tjänsterna.

– Dock med den skillnaden att fysioterapirummet kan användas under lediga tider, efter att fysioterapin avslutat sina arbetspass och förstås under kvällar och veckoslut, säger Stefan Simonsen, Oasens vikarierande förbundsdirektör.

Samma gäller för det så kallade sinnesrummet.

Oasen är i färd med att bygga en stor terrass, som blir klar i höst. Också den blir tillgänglig för KST:s klienter.

– Terrassen är till för alla på Oasen, den blir färdig under hösten. Man kommer att kunna komma ut även som sängliggande, då dörrarna breddas, säger Stefan Simonsen.

I stället för hyra betalar KST avskrivningar i enlighet med platsantal. Detta enligt beslut på KST:s senaste förbundsstyrelsemöte. Så länge KST har 7 platser så betalar KST 7/67 av avskrivningarna. Från och med 1 januari 2024 får KST tillgång till ytterligare två rum, och då betalar KST 9/67 av avskrivningar i enlighet med bokslutet.

Förbundsstyrelsen konstaterar att KST inte kan påverka Oasens avskrivningar. Därför behöver det vara tydligt mellan parterna att KST inte är med och finansierar extraordinära investeringar, såsom nybyggnationer.