DELA

Så här arbetar Kommunernas socialtjänst

Svar på frågan om vad klient har laglig rätt till som ställdes den 18.12 i Nya Åland. Klienten går tillsammans med socialarbetaren igenom hur servicebehovet ser ut, ”bedömning av servicebehovet”. Arbetet utmynnar i en klientplan/serviceplan.

Socialarbetaren fattar beslut utgående från planen. Service kan även beviljas under tiden för bedömning, det vill säga innan arbetet med planen är klar.

Ibland kan socialarbetarens bedömning skilja sig från klientens bedömning och önskemål men klienten har alltid möjlighet att besvära sig över fattade beslut i enlighet med den bifogade besvärsanvisningen.

KST har avtal med Mariehamns stad gällande boende på Trobergshemmet men Mariehamns stad har inte alltid möjlighet att sälja platser. KST har också ett eget ESB samt avtal med övriga kommuner.

KST har avtal med Folkhälsan då det gäller personlig assistans men inte då det gäller hemservice. KST har avtal med kommuner och Björkkö då det gäller hemservice. Samtlig service får man genom socialarbetarens beslut.

Uppstår ett akut, oförutsett behov kan socialjouren kontaktas på tel. 12 200.

Hoppas detta ger svar på dina frågor. Kontakta oss gärna för mer information.

ANDREA BJÖRNHUVUD

OMRÅDESCHEF

KATARINA DAHLMAN

FÖRBUNDSDIREKTÖR

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp