DELA
Foto: Stefan Öhberg
Finansminister Mats Perämaa berättar att man inom förvaltningen utreder bristerna i principerna och beslutsprocessen kring Paf-stöden, efter Archipelago Pares besvärsansökan till HFD.

Finansministern om Paf-bidragen: ”Det måste få finnas en politisk riktning om vart medlen ska gå”

Finansminister Mats Perämaa (Lib) konstaterar att det finns brister i systemet kring fördelningen av Paf-medel, men att det måste få finnas en politisk riktning för vart pengarna ska gå.