DELA

Det här gäller för utlänningars Ålandsbesök

Utländska medborgare får passera gränsen till Åland om de har en fastighet som kräver reparationsarbete, samt för att besöka en anhörig. Med anhörig menas äkta makar, barn, föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar. Även en sambo räknas, men bara om man har bott på samma adress i över två år.

En särbo räknas alltså inte som nära anhörig. Inte heller en sambo som man har bott med i en kortare period än två år. En stugägare som bara vill kontrollera att fastigheten är i skick, eller tillbringa tid på stugan i fritidssyfte släpps inte heller in.

Hur ska ni kunna kontrollera det här, det måste ta mycket tid att utreda om personen i fråga talar sanning?

– Vi måste utgå från att de som vill resa är sanningsenliga. Skulle vi misstänka att det handlar om en semesterresa så utreder vi naturligtvis det, säger Christian Wiklund vid sjöbevakningen.

En svensk läsare vill veta om det är möjligt att komma i en fastighetsägares ställe. Hans far äger en fastighet på Åland och kan av hälsoskäl inte komma hit. Kan sonen åka ensam för att utföra reparationer på fastigheten?

– Ja, men det är bra om han kan bevisa ett samband mellan parterna.

Hur ska han göra det?

– Att han har med sig ett arbetsavtal eller liknande. Han kan också ge oss ett telefonnummer så att vi kan ringa upp och kontrollera med fastighetsägaren. Ju bättre underlag man har, desto snabbare kommer man genom kontrollen.

Reglerna gäller endast utländska medborgare. Finländska medborgare, personer som är fast bosatta i Finland samt personer med uppehållstillstånd i landet har rätt att resa från Finland och komma hem igen. Rekommendationen om karantänliknande förhållanden i 14 dagar gäller fortsättningsvis.