DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT

Dessa får vaccin efter 70 plussarna

THL har idag fredag gått ute med en specificering av vilka riskgrupper som behöver få företräde för vaccinering. Listan avgör alltså vilka grupper som får bli vaccinerade efter 70 plussarna.

Prioriteringen är gjord enligt medicinsk riskbedömning.

”Till riskgrupperna hör bland annat personer vars sjukdom eller vård försämrar immunförsvaret, som har långvariga eller allvarliga hjärt eller njursjukdomar eller som har kroniska lungsjukdomar som försvårar andning”, berättar överläkare Tuija Leino på THL:s hemsida.

Underliggande sjukdomar är indelade i två grupper på listan enligt hur allvarligt sjukdomen inverkar på risken att få en allvarlig coronainfektion.

Kring 280 000 finländare hör till den första gruppen och kring 630 000 till den andra. THL uppskattar att friska finländare kan börja vaccineras i maj.

Vaccinationsordningen för riskgrupper

Grupp 1:
Organtransplantation eller stamcellstransplantation
Aktiv vård av cancer
Svår störning i immunförsvaret
Svår kronisk njursjukdom
Svår kronisk lungsjukdom
Typ 2 diabetes som kräver läkemedelsvård
Downs syndrom (vuxna)

Grupp 2:
Astma som kräver fortlöpande medicinering
Svår hjärtsjukdom
Stroke eller annat neurologiskt tillstånd som stör andningen
Medicinering för autoimmunsjukdom som försämrar immunförsvaret
Svår kronisk leversjukdom
Typ 1 diabetes eller försämrad binjurefunktion
Svår sömnapné
Psykos
Sjuklig fetma (BMI minst 40)