DELA
Foto: Jonas Edsvik

Det blomstrar på husmarknaden

Materialkostnaderna har stigit kraftigt, men det egna husbyggandet är fortsatt starkt. Endast bristen på arbetskraft och tomter i attraktiva lägen håller det tillbaka. Dessutom har en ny kundgrupp vuxit: Inflyttande svenskar.