DELA
Foto: Jonas Edsvik

Därför blir det ingen allmän tandvård

Alla har inte råd med mun- och tandvård.

Det kan ha en negativ effekt på tandhälsan konstaterar landskapsregeringen i sitt tandvårdsprogram. Därför ska vissa tandvårdsavgifter nu inluderas i högkostnadsskyddet.
Med åtgärden vill man förbättra tillgängligheten ur ett ekonomiskt perspektiv för de prioriterade grupperna. Det gäller personer som ofta är ekonomiskt utsatta och belastas av andra hälso- och sjukvårdsavgifter. Kostnaden uppskattas till 300 000. Det konstateras i tandvårdsprogrammet som klubbades under torsdagen.

Såsom Nya Åland redan rapporterat innefattar programmet även en tandvårdsvagn för skärgården samt inrättande av tandvårdssedel för över 75-åringar. 75-åringarna, och äldre, erbjuds i samband med hälsofrämjande hembesök avgiftsfri undersökning till ett bestämt värde.

– Undersökningen kan göras valfritt inom den privata eller offentliga tandvården. Hur detta ska gå till utreds närmare under år 2019 med plan att genomföras år 2020, skriver man i programmet.

Enligt Nya Åland gallup så vill nästan hälften av de tillfrågade ålänningarna att tandvården ska vara allmän. Idag omfattar den allmänna tandhälsovården endast barn och unga upp till 28 år samt vissa grupper som prioriteras av medicinska och sociala skäl.

Varför inte det, hälsominister Wille Valve?

– Det står inget i vårt regeringsprogram om att införa allmän tandvård och det ingick inte i uppdraget för arbetsgruppen.

Han säger att det är en ideologisk fråga och att bedömningen blir olika beroende på vilket parti man tillhör.

Läs mer i fredagens Nya Åland!