DELA
Foto: Stefan Öhberg
När Nya Åland gick ner i bränslegrottan för en månad sedan var saneringsarbetet i full gång. Bränslet som användes för reservkraft pumpades ner i grottan via det 20 meter höga schaktet och forsade ut genom det trattliknande munstycket och fyllde grottan. Nu har arbetet avbrutits för att pengarna i princip är slut och den beräknade kostnaden för grottsaneringen är uppe i en miljon euro. Demonteringen av den stora kraftverksdieseln beräknas kosta ytterligare en miljon euro.

Chocknota för avveckling av bränslegrotta

Avvecklingsbolaget Enerexit behöver 1,9 miljoner euro i tilläggskapital för att slutföra saneringen av bränslegrottan invid kraftverket och skrota dieselgeneratorn som inte går att sälja.