DELA
Foto: Stefan Öhberg

Staden vill stämma KST på 400 000 i obetalda fakturor

Mariehamns stad och Kommunernas socialtjänst, KST, är i tvist om en patients bäddavgifter på drygt 400 000 euro. Staden, som ligger ute med kostnaderna, anser att det är KST:s ansvar att betala men har trots flera påminnelser inte fått några pengar. Nu föreslår stadsdirektören Arne Selander att stadsstyrelsen tar beslut om att föra ärendet till domstol.