DELA
Foto: Jonas Edsvik
Arne Nieland under den speciella takkonstruktionen.

Doktorsvillan får nygammalt liv

Nationalromantiska färger, två salar med unika takkonstruktioner och dörrar från gamla Socis. Renoveringen av Doktorsvillan går framåt med traditionella, och visuellt slående, steg.

Det doftar trä inne i Doktorsvillan. När man stiger in ser man för första gången sedan 40-talet de mäktiga takstolarna som nu renoverats.

– Takkonstruktionen är väldigt speciell och vi har aldrig sett en sådan takkonstruktion. Konstruktionen i östra halvan ser ut som två sadeltak bredvid varandra, under samma yttertak. Detta ger en fin höjd i byggnadens två gamla gymnastiksalar. Det finns många spår i takstolarna som vi först trodde berodde på återbruk av materialet vilket vi kan se i väggkonstruktionen till exempel. Men det verkar som det har skett ändringar på vägen under uppförandet av byggnadens takkonstruktion och att allt inte var riktigt planerat från början, säger Arne Nieland från Löfbacka Traditionsbygg.

Det är en av få överraskningar i den omfattande renoveringen hittills. Yttertaket var, förutom den intressanta konstruktionen, också i lite sämre skick än man trodde och har också reparerats. Men man ligger i fas med bygget, där de två stora salarna nu står luftiga och rymliga.

– Här kan man ha fester och bröllop, säger Nieland och får medhåll av arkitekten Leo Pahlman som tittar ut över det ljusa utrymmet.

– Det finns få lokaler som denna i Mariehamn.

Foto: Jonas Edsvik
”Det verkar som det har skett ändringar på vägen under uppförandet av byggnadens takkonstruktion och att allt inte var riktigt planerat från början”, säger Arne Nieland från Löfbacka Traditionsbygg.

Ska fyllas med Socis-skatter

Det är också en av få byggnader kvar från den berömda badhusepoken. För att få rätt känsla i den gamla villan, ritad av Lars Sonck och byggd 1897, ska man fylla den med skatter från andra berömda hus – som Socis.

– Det finns exempelvis fantastiska pardörrar med infällda glas från Soci, säger Pahlman.

Alla innerdörrar som kommer installeras i huset är renoverade klenoder. Ytterdörrarna har ett för huset säreget utseende och byggs nya efter förlaga som hittats på vinden.

– Vi hoppas också använda lite annat lösöre.

– En eloge till Mariehamns stad som valde att satsa på att renovera det här huset, säger Nieland som är märkbart förtjust i den smått speciella konstruktionen på kullen.

Foto: Jonas Edsvik
Leo Pahlman och Arne Nieland i ena delen av salen som är luftig och rymlig.

Man har rivit ut all gips, all plast och innertaket som tidigare skymt mycket av den vackra träkonstruktionen. Där man behövt skarva i har man specialbeställt träpaneler som är exakta kopior av originalen.

– Det gick förvånansvärt lätt. Det är Ålands skogsindustrier som hyvlade åt oss, så det var kul att få det lokalt, säger Nieland.

Foto: Jonas Edsvik
Man hoppas att renoveringen ska vara helt klar våren 2025.

Grönblått, grått och rött

När renoveringen står klar ska det i princip inte se ut som att man gjort något nyarbete.

– Den har ju sina skavanker, huset, men meningen är inte att bygga bort något.

I sommar hoppas man kunna börja måla och sedan ska allt stå klart våren 2025. Då kommer det bestå av en cafédel och så den stora delen med de två salarna. Salarna är inte isolerade och kommer således bara kunna användas under sommarsäsongen.

– Vi hoppas de kan användas 4-5 månader om året. Den andra delen är isolerad och där blir det bergvärme, säger Pahlman.

Fönstrena har renoverats utvändigt för något år sen, men ska också fräschas upp helt och hållet vid ett senare skede. Hela utsidan är målad med linolja och så blir det även på insidan.

– Det blir grönblått, grått och rött. Det är väldigt tidstypiska färger för badhusepoken och nationalromantiken. Man brukar anse att Lars Sonck var en av de främsta inom den nationalromantiska arkitekturen, säger Pahlman.

Foto: Jonas Edsvik
Den grönblåa färgen är tidstypisk för badhusepoken, säger arkitekt Leo Pahlman.

 

LÄS OCKSÅ