DELA

Champagne, mjölk och Hyperloop i centrum

Hur ställer landskapsregeringen sig till Hyperloop och vad händer med vrakchampagnen?

Det var två av de frågor som lyftes under gårdagens frågestund i lagtinget då oppositionen fick möjlighet att ställa sina frågor till ministrarna.
Först ut under gårdagens frågestund i lagtinget var frågan kring Hyperloop, det höghastighetståg som eventuellt planerats mellan Helsingfors och Stockholm. Hur ställer sig landskapsregeringen till satsningen och hur ska man vara med för att bevaka de åländska intressena? De frågorna ställde Britt Lundberg (c) till infrastrukturminister Mika Nordberg som svarade att det är ett väldigt intressant men ett väldigt stort projekt.

– Det finns fortfarande många utmaningar med systemet men det finns absolut intresse att vara med på projektet. Landskapsregeringen behandlar den anhållan som finns inne just nu och hoppas kunna svara snarast möjligt, sade han.

Nordberg betonade samtidigt att Åland inte kan vara den som driver frågan framåt utan att initiativet måste komma från Finland och Sverige.

På frågan om man undersökt hur ett eventuellt Hyperloopbygge skulle slå mot sjöfarten och framförallt den taxfreeförsäljning som idag bedrivs på båtarna svarade Nordberg att det fortfarande är en lång väg att gå innan man kan se att ett bygge kan bli verklighet.

– Det finns risk att taxfreeundantaget påverkas om vi får en fast förbindelse. Vi har den ekonomiska aspekten i åtanke hela tiden. Men inledningsvis handlar det om att se på möjligheterna att anlägga den här typen av tågbana här. Vi behöver göra som vi gjort innan. Noggrannt bevaka hur allting utvecklar sig, säger han och betonar att man ännu inte sett Hyperloop testköras på riktigt.

Mjölkböndernas situation lyftes också i salen under förmiddagen. Veronica Thörnroos (c) lyfte frågan mot bakgrund av de stora summor pengar som landskapsregeringen nyligen lyckats ta fram för att stöda Orkla och vindkraften och den sänkning av priset på mjölk som nådde bönderna i förra veckan.

– Har landskapsregeringen någon överlevnadsstrategi för de åländska mjölkbönderna? frågade hon finansminister Mats Perämaa som hänvisade till den tillsatta mjölkgrupp som jobbar med den här typen av frågor.

– Det är bara några dagar sedan vi nåddes av nyheten att man ska sänka avräkningspriset på mjölk med ytterligare fyra cent. Frågan har noterats men behöver beredas innan den kan tas upp till diskussion, sade han.

Vad som kommer att hända med den resterande delen av vrakchampagnen är ännu oklart. När Jörgen Pettersson (c) ställde frågan till kulturminister Tony Asumaa kunde han inte ge något klart svar.

– En arbetsgrupp kommer att tillsättas och frågan kommer att behandlas under hösten, sade Asumaa.