DELA
Foto: Jonas Edsvik

Centern efterlyser förslag till ny självstyrelselag

Centern föreslår i en budgetmotion att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att utarbeta ett förslag till ny självstyrelselag utifrån de åländska synpunkterna.

Undertecknaren Harry Jansson konstaterar i likhet med skrivningen i landskapsregeringens budgetförslag att Åland under de senaste åren upplevt en rad motgångar på det självstyrelsepolitiska området.

Han vill att det ”stora kunnande och gemensamma vilja som den åländska delen av revisionsarbetet präglats av” får en omedelbar fortsättning i en parlamentarisk kommitté.

Denna ska ha som mål att utarbeta ett färdigt förslag till ny självstyrelselag som kan presenteras för den nya riksregeringen omedelbart efter riksdagsvalet i vår.

Vad vinner Åland på det?

– Vi vinner en massa tid. Under den andra delen av den nu avslutade revisionsprocessen kom det in en hel del synpunkter från ministerier och instanser, som högsta domstolen och justitiekansler, på hur lagstiftningen bör läggas upp bland annat med tanke på grundlagen. En parlamentarisk kommitté kan bedöma hur man kan få in synpunkterna.

Läs mer i måndagens Nya Åland!