DELA

Gemensam sak för sjöfart, svenska språket och utvecklad självstyrelse

De utmaningar Finland nu står inför i regeringsförhandlingarna är inte avundsvärda. Den offentliga ekonomin ska fås i balans, arbetslösheten på 10 % måste ner och det säkerhetspolitiska läget är mer spänt än på länge. Samtidigt saknas inte heller utmaningar i EU eller internationellt när flyktingar dagligen drunknar i Medelhavet och ett besvärligt läge råder inför förhandlingarna om ett nytt klimatavtal i Paris senare i år. I sådana här sammanhang är Ålandsfrågorna små i jämförelse. Det känns bra att våra frågor inte behöver placeras i samma problematiska kategori som ovanstående.

Men inte desto mindre är Ålandsfrågorna av stor vikt. Utmaningen för regeringen är därför att inte enbart ha tid för att lösa de stora bekymren, utan att hinna lyfta blicken framåt och samtidigt också ha tid för frågor som inte är akuta. För Åland är den fortsatta självstyrelserevisionen, svenska språket och sjöfarten av särskilt stor vikt. Vi ser med tillförsikt mot att Åland kan bidra på ett hörn i regeringsförhandlingarna och att vi får ett regeringsprogram i Finland som stöder våra åländska hjärtefrågor och en regering som för en Ålandsvänlig politik. Här jobbar landskapsregeringen och den åländska riksdagsledamoten hand i hand för att vi tillsammans kan stärka Åland. Det går bra för Åland i jämförelse med Finland. Arbetslösheten är låg och investeringar görs, stora som små. Åland kunde här bidra med den framtidstro som hela landet nu behöver. Åland kunde också i högre grad fungera som testområde för Finland, om Finlands regering och Ålands landskapsregering kommer överens om sådana. Testområdet kunde gälla både ekonomiska eller miljömässiga satsningar. Ålands självstyrelse möjliggör redan idag sådana möjligheter. Med den nya självstyrelselagen som ska lotsas igenom riksdagen de kommande två perioderna kan möjligheterna bli ännu större.

I dagens säkerhetspolitiska spända läge i hela världen, inte bara Europa, kunde Ålandsexemplet lyftas tydligare som modell för konfliktlösning. Från åländsk sida är det också viktigt att kunna visa att turismen är en framtidsbransch och att en turistföretagarvänlig politik kunde öka båda investeringar och sysselsättning. Tillsammans kommer vi bidra gentemot regeringsförhandlingarna och den nya regeringen för att få en politik där vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på lösningar i stället för att gräva ner oss i problem. Det är så vi stärker Åland och Finland.

Camilla Gunell

Lantråd

Mats Löfström

Riksdagsledamot