DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ekonomiska orosmoln i budgetdebatten

Konjunkturen visar nu tecken på att vända neråt, eller åtminstone mattas av, visar ekonomiska analyser.
– Vi måste få en konkurrenskraftig miljö för våra företag, sa finansminister Mats Perämaa (Lib) under budgetdebattens första dag i går.

Ålands ekonomiska tillväxt och satsningar på näringslivet var en av de stora frågorna när budgetdebatten i går inleddes i lagtinget.

Finansminister Mats Perämaa inledde med att säga att man i budgetförslaget börjat bygga upp en buffert för kommande utmaningar. Det har man lyckats med bland annat genom att föreslå att ta ut 6 miljoner mindre än planerat ur pensionsfonden, menade han.

Mats Perämaa konstaterade att konjunkturen nu tycks stå inför ett trendbrott och är på väg att vända neråt. Att Finland nådde en ny tillväxtfas först 2016 efter finanskraschen 2008 är bekymrande, sade han, eftersom det är något som framöver kommer att synas i de intäkter Åland får genom klumpsumman.

– Jag tror för min del att det är skäl att lagtinget ägnar sig åt frågor som konkurrenskraft och tillväxt allt mer, var Mats Perämaas kommentar.

Han lyfte också upp att Ålands direkta skatter inte utvecklas som motsvarande skatter i riket i och med nuvarande avräkningssystem. Åland har tidigare legat i framkant, men riket är på väg i kapp.

– Vi måste få en konkurrenskraftig miljö för våra företag, det måste vara intressant att driva företagsverksamhet på Åland för att vi ska kunna vända den här trenden.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!