DELA
Foto: Stefan Öhberg

Bröt mot lagen på ÅMHM-möte

ÅMHM:s styrelseordförande Marcus Måtar (Ob) var under myndighetens senaste styrelsemöte föredragande part i två ärenden. Men det är enligt åländsk lag myndighetschefens uppgift – något som landskapsregeringen påpekar i ett beslut som undertecknats av hälso- och sjukvårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).