DELA
Foto: Joakim Holmström
Från 11 ärenden 2017 till 67 ärenden i fjol. Patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov berättade om den oroväckande ökningen i antalet barnskyddsärenden.

Barnskyddsärenden har ökat kraftigt

Från 11 barnskyddsärenden 2017 till 67 i fjol. Ålands ombudsmannamyndighet har nu skickat en specialrapport till ÅMHM, som är tillsynsmyndighet.