DELA

Britt Lundberg stöder finskan i Nordiska rådet

Britt Lundberg (C), president för Nordiska rådet, röstade i presidiet tidigare i veckan emot den finländska delegationens initiativ om att göra finskan och isländskan till officiella arbetsspråk i NR. Nu meddelar Lundberg att hon kommer rösta ja under sessionen i Helsingfors.

– I den avgörande omröstningen i november kommer jag att rösta för det förslaget som de finska och isländska delegationerna gemensamt har gjort, säger Britt Lundberg i ett pressmeddelande.

Under Nordiska rådets session i Helsingfors avgörs frågan om de finska och isländska språkens ställning som rådets arbetsspråk. Målsättningen är att de två språken skall i ännu bredare omfattning kunna användas i Nordiska rådets arbete. Hittills har man till exempel endast kunnat lämna in skriftliga frågor på svenska, norska eller danska.

– Nordiska rådets presidiums beslut i denna fråga har skapat förvirring. Det viktigaste för mig har varit att man säkrar att det kommer åtgärder som leder till praktiska förbättringar för de som arbetar på isländska och finska. För detta ändamål har jag arbetat från början. Den avgörande omröstningen äger rum den 2.11. Själv kommer jag då att rösta för det finländska och isländska förslaget. Jag har under hela processen agerat konsekvent enligt vad som är de finskspråkigas intresse i denna fråga och det skall jag göra också i fortsättningen, står det i pressmeddelandet.

Läs dagens ledare om samma ämne:
Kompromissen blev en disktrasa