DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>DYRARE Det blir dyrare för konsumenterna utan vindkraft säger Jan Kahlroth vid Kraftnät Åland.

Brist på vindkraft höjer elpriset

I och med vindkraftsnederlaget blir inte Finlandskabeln den kassako som Kraftnät Åland hade hoppats på.

– Vi är tvungna att höja priset även nästa år, säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.
När Finlandskabeln planerades och byggdes fanns hela tiden vindkraftsutbyggnaden med i baktankarna. Elprisskillanden mellan Sverige och Finland skulle, med hjälp av den åländska vindenergin, lett till att Åland kunda sälja billig svensk el till riket.

– Ju mindre förbrukning av svensk el vi har, desto större möjlighet att föra över el till riket, säger Jan Kahlroth.

Men beskedet om det skrotade vindkraftstödet minskar möjligheterna att sälja el.

Hurdana summor handlar det om för konsumenterna?

 Jag ska inte gissa på några summor, det beror på hur priset utvecklas mellan Sverige och Finland. Men vi skulle ha kunnat reducera kostnaderna till en större del av än vad vi nu kan.

Är det här ett bakslag?

– Vi har ju inte räknat med vindkraften eftersom det varit så osäkert. Men det hade synts på allas elräkningar. Nu blir det inte de sänkningar som man kunnat vänta sig. Vi har höjt priset för varje år under projektets gång. Och vi är tvungna att höja nästa år också.

För en medelkonsument är årskostnaden cirka 100 euro på årsbasis.

Nu är också den befintliga vindkraften hotad. Vad innebär det för er?

– Då krymper möjligheterna att föra över el ytterligare.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!