DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bra och dåliga nyheter om Östersjön

Ny sammanställning av data från Husö biologiska station visar att den negativa övergödningstrenden verkar ha stannat upp.
– Huruvida detta håller i sig återstår att se, säger amanuens Tony Cederberg. Samtidigt oroar den tilltagande klimatförändringens konsekvenser för våra vatten.