DELA

Bjuder in fler att välja frågor i Åland Gallup

Enkäten Åland Gallup kommer att innehålla en öppen fråga som olika intressenter – partier, företag, kommuner eller kanske organisationer – kan köpa in sig i.

– Om exempelvis ett parti vill se om en fråga är politiskt intressant så finns möjligheten, säger upphovsmannen Mats Adamczak.

Den första frågeomgången är öppen till midnatt ikväll. Klicka här för att rösta om antal kommuner på Åland och om Vargen ska få stanna kvar på Åland.

Tekniken och arbetet bakom Åland Gallup är kostsam, men förhoppningen är att flera intresserade ska ta chansen att vara med i det unika projektet.

Tanken är att Åland Gallup varje gång ska innehålla två huvudfrågor. En ställs alltid av projektets mediapartner Nya Åland. Sedan finns det också möjlighet för andra intressenter att ställa en fråga.

– Det kan vara en fråga som är mindre politisk men som ändå väcker samhällsengagemang, säger Mats Adamczak, som ser gallupen som ett verktyg för till exempel politiska partier att lägga upp taktiken inför valet

– Annars vet man inte hur det ser ut. Det går nu att fiska fram om vissa frågor är viktiga eller inte, så att det inte blir en jätteöverraskning i valet, säger Mats Adamczak.

Nu baseras samhällsdebatten ofta på känslor, men den här enkätsatsningen skulle ge ett faktaunderlag.

– Det är viktigt då väljare ofta byter partitillhörighet nu medan man för tio år sedan var fast i ett parti.

Demokratisk fråga

Han berättar att det inte finns någon beställning hos Ålands statistik och utredningsbyrå, Åsub, för en gallup-undersökningar inför valet.

– Det är också orsaken till att jag drog i gång det här. Det är viktigt för partierna vartåt opinionen lutar för att ta bra beslut. Om det är många som exempelvis inte vill ha kommunsammanslagning så vill man veta det.

Sedan är det också en demokratisk fråga, tillägger han.

Nästan Åsub

– Gallup-undersökningar är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Det här är inte Åsub-nivå men inte så långt ifrån.

Samtidigt är det dyrt. En beställning av en gallup-undersökning hos Åsub handlar om femsiffriga belopp, förklarar Adamczak.

– Det är inte gratis att göra en bra gallup. Därför har vi en fråga öppen där man kan köpa in sig som en del av finansieringen, säger han.

Anna Björkroos, chefredaktör på Nya Åland, hoppas att satsningen ska väcka stort engagemang hos såväl läsare som finansiärer.

– Vi går in helhjärtat i det här och hoppas givetvis att så många som möjligt tycker till, så att vi får ett intressant resultat. Men sedan hoppas vi också på intresse av andra för att driva det här viktiga projektet i hamn finansiellt, säger hon, och betonar att kontakten med andra aktörer sköts helt via Mats Adamczak på Åland Gallup och inte av Nya Åland.