DELA

Succé för första Åland Gallup

Resultatet från första Åland Gallup, Nya Ålands stora digitala enkätsatsning inför valåret 2019, är klart.

– Deltagarantalet var högt över förväntan, att nästan 800 personer valde att svara på frågorna är överväldigande, säger Nya Ålands chefredaktör Anna Björkroos.

I den första frågeomgången låg fokus på två brännande aktuella frågor. Vargens framtid på Åland och kommunstrukturreformen, som båda diskuteras av lagtinget idag.

Totalt var det 796 personer som deltog i gallupen under de tre dagar som undersökningen låg öppen. Resultatet ger en god antydan om vilka politiska vindar och vilka åsikter som nu finns i landskapet.

Allt om gallupen kan du läsa i dagens Nya Åland!