DELA
Foto: Jonas Edsvik

Besvikelse och frustration på Fixtjänst

Det är fler än ”Kim” som förlorat sin timlön och istället fått gå över till en så kallad ”flitpeng” hos Fixtjänst. Verksamhetsledare Cita Nylund konstaterar att man redan på sex veckor märkt en stor skillnad i motivation och mående på arbetsplatsen.– Flera har gett uttryck för besvikelse, frustration, en känsla av hjälplöshet och försämrat psykiskt mående.