DELA
Foto: Ida K Jansson
Camilla Andersson, föreståndare för dagverksamheterna på Kyrkvägen och Jomala gård, menar att förslagen hade markant försämrat klienternas livskvalitet.

KST-anställda om sparförslag: ”Blir helt enkelt förvaring”

Förslagen om att minska den dagliga verksamheten och personaltätheten inom specialomsorgen för personer med funktionsvariationer är orealistiska och skadliga. Det menar de KST-anställda Nyan pratat med.