DELA
Foto: Stefan Öhberg

Beslöt betala åt sig själva för avvecklingsjobbet

Styrelsen i stadsägda bolaget Enerexit har arbetat med avvecklingen av Mariehamns Energis bränslegrotta sedan årsskiftet.
Nyligen kom det till stadsledningens kännedom att styrelsen redan i januari beslöt betala ut arvoden till sig själv för utfört arbete.