DELA
Foto: Stefan Öhberg
Den här luckan – ingången till bränslegrottan djupt nere i berget – har avvecklingsbolaget Enerexits styrelsemedlemmar vaktat mot en ersättning på 70 euro i timmen under tiden som arbetet pågår i underjorden. Men styrelsemedlemmarna Böge Holmberg (till vänster) och Sune Axelsson har också utfört annat jobb åt bolaget sedan starten i januari, berättar de i Nya Ålands artiklar,

Beslöt betala åt sig själva för avvecklingsjobbet

Styrelsen i stadsägda bolaget Enerexit har arbetat med avvecklingen av Mariehamns Energis bränslegrotta sedan årsskiftet.