DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅMHM har beredskap för hästvirus

Ytterligare fall av virussjukdomen EHV-1 som drabbar hästar har upptäckts i Stockholmstrakten. ÅMHM har beredskap ifall någon häst på Åland skulle visa symtom.

Den allvarliga och kraftigt smittsamma hästsjukdomen EHV-1, abortvirus, fortsätter att sprida sig i Sverige och Stockholmstrakten. Det senaste fallet upptäcktes i ett stall i Värmdö kommun, enligt Statens Veterinärmedicinska anstalts hemsida.

Privatpraktiserande veterinär Elisabet Fellman känner inte till något fall på Åland. Hon säger att ÅMHM har dygnet runt-beredskap att göra det som behövs om ett misstänkt fall av EHV-1 upptäcks.

– ÅMHM kan ge vård i stallet. Den första åtgärden är att ha koll. Symtomen ser olika ut från häst till häst. Sedan får man ge understödande behandling vid behov.

Eftersom sjukdomen är så smittsam finns det goda skäl att hästarna stannar där de är, för att inte riskera att viruset sprids.

– Veterinären tar beslut att remittera till klinik, säger Elisabet Fellman.

– Men det är ganska liten sannolikhet att en åländsk häst remitteras till Sverige. Det tar för lång tid. Och det är väldigt begränsat med möjligheter att ta emot hästar med neurologiska symtom också i Sverige. På universitetsdjursjukhuset i Uppsala finns bara en enda plats där en häst kan vara isolerad och stå i hängmatta.

Enligt Elisabet Fellman är åländska hästägare medvetna om att det på grund av restiden sällan är ett alternativ att ta en akut sjuk häst till Sverige.

– Det är en annan sak om man bor i säg Vallentuna.

Erica Danielsson, veterinär på ÅMHM, säger att de för en månad sedan tog prover på en häst som dött för att se om det rörde sig om en neurologisk sjukdom, men det visade sig vara något annat.

– Men ÅMHM har beredskap att ställa diagnos och isolera om det skulle behövas.

Den form av EHV-1 som nu förekommer i Stockholmsområdet är den neurologiska formen, som är den mindre vanliga. Den ger förlamningssymtom. Viruset kan också orsaka feber och förkylning, samt få dräktiga ston att abortera sina föl.