DELA
Foto: Erkki Santamala

Bättre första kvartal för Viking Line

Viking Lines resultat för årets första tre månader är betydligt bättre än resultatet för första kvartalet i fjol.

Omsättningen ökade med 1,5 procent till 105 miljoner euro, ett plus på 1,6 miljoner euro. Rörelseresultatet förbättrades till minus 9,8 miljoner euro jämfört med minus 17,1 miljoner euro under fjolårets första kvartal.

Resultatet efter skatter stannade på minus 8,2 miljoner mot minus 15,6 miljoner under de tre första månaderna i fjol.

Lågkonjunkturen i Finland och färre ryska passagerare nämns som osäkerhetsfaktorer i bokslutskommunikén som kom i dag.

Bunkerpriset har varit lägre än under motsvarande period i fjol men prisutvecklingen är ytterligare en osäkerhetsfaktor.

Sammantaget räknar Viking Lines styrelse ändå med att rörelseresultatet för hela år 2015 blir bättre än 2014.