DELA
Foto: Fredric Häggblom
Vindförhållandena i samband med lördagens händelser ska utredas, men generellt är de nya fartygen lättare att navigera, eftersom tekniken är mer utvecklad och hjälpmedlen flera.

Glory blir lättare att manövrera än Grace

Trots att passagerarfartygen bara blir större blir de lättare att navigera på grund av teknikutveckling inom navigation och framdrift.