DELA
Foto: Ida K Jansson

Bartsgårda-avslaget förbryllar mäklaren

Bartsgårda-affären, där de nya ägarna nekats jordförvärvstillstånd, väcker frågor kring regelverk och hembygdsrätt. Mäklaren Inger Lyyski efterlyser mer tydlighet.

– Ja, eftersom vi är tagna lite på sängen av detta nekande beslut.
Utomstående köpare är en ganska stor trend på Åland, konstaterar Inger Lyyski.

– Vi får väldigt mycket förfrågningar och det blir bara mer och mer.

Lyyski fastigheter har haft förmedlingsuppdrag för Bartsgårda–affären som uppmärksammats efter att de svenska köparnas jordförvärvstillstånd nekats i veckan.

– Köparna har inte kompletterat så som landskapsregeringen efterhört, förklarar Lyyski.

Hon säger att man gått tillväga så som man brukar och att ärendet inte borde stött på hinder. Men landskapet anser att man försökt kringgå begränsningarna i lagstiftningen. Syftet skulle i så fall vara att minska markområdets storlek så att det understiger maxgränsen för jordförvärstillstånd, fastän sökandena redan har betalat för hela fastigheten.

Enligt Lyyski är det en tolkningsfråga om vad som är skillnaden mellan ett outbrutet område om max 4 000 kvadratmeter eller en kvotdel med besittningsdelningsavtal för den kvotdel man förvärvar och som är max 4 000 kvadratmeter.

Läs mer i fredagens Nya Åland!