DELA
Foto: Mårten Arvidsson
Sophanteringen ska bli mer cirkulär då ambitionerna för återvinning skärps.

Avfallslag pressar kommuner

Den cirkulära ekonomin ska främjas genom betydligt strängare skyldigheter för kommuner, avfallsinnehavare och förpackningsproducenter när det gäller den separata insamlingen av avfall. Det stipuleras i förslaget till ändring av den finska avfallslagen. Ålands renhållningslag är en blankettlag, vilket betyder att den finländska avfallslagen tillämpas på Åland såvida inte landskapsregeringen aktivt går in för att göra ett undantag.