DELA
Foto: ÅSUB

Arbetslösheten rekordhög i april

12,7 procent av ålänningarna var arbetslösa i april. Orsaken är de effekter som restriktionsåtgärderna med anledning av covid 19-pandemin har haft på den åländska arbetsmarknaden.

– Situationen kan närmast jämföras med 90-talets recession, skriver Åsub i rapporten
Åsub har tidigare publicerat en extra rapport över arbetslöshetssituationen som den såg ut den 15 april i år. Den visade då på historiskt hög arbetslöshet – och sammanfattningen för hela månaden redovisar ännu dystrare siffror. Det relativa arbetslöshetstalet för april är 12,7 procent.

I statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. Den kraftiga ökningen av permitterade utgör den största skillnaden, skriver Åsub. Drygt 37 procent (1 028 personer) av de arbetssökande bestod av permitterade personer – då är också boende utanför Åland inräknade. Det är en ökning med 369 personer jämfört med mars månad i år. Dock har andelen arbetslösa arbetssökande också ökat och låg i slutet av månaden på 34 procent, eller 930 personer.

Den mest drabbade kommunen är Mariehamn, med ett arbetslöshetstal på 16,8 procent, och lägst på Sottunga (4,4 procent).

För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 11,8 procent, medan männens landade på 13,6 procent. Också ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt och låg i slutet av april på 18,7 procent, jämfört med 5,3 procent förra året.

Antalet långtidsarbetslösa har också ökat, från 188 personer i fjol till 243.