DELA

Arbetsgrupp för historisk matatlas

Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp för en så kallad terroir- och merroiratlas för Åland.

– Atlasen ska ge en översiktlig bild av hur livsmedelsproduktion och förädling har sett ut på Åland från sekelskiftet 1800 fram till i dag. Den ska förmedla vad som är regionens karaktäristiska smaker och unika värden inom mat och är avsedd som ett verktyg för i första hand primärproducenter, livsmedelsförädlare och företag inom besöksnäringen för att utveckla koncept och historieberättande kring både nya och redan befintliga produkter, förklaras på Ålands landsbygdscentrum hemsida.

Till arbetsgruppen utsågs: Johanna Dahlgren, restaurang – Pub Stallhagen, Tiina Björklund, Visit Åland, Cia Haldin, Ålands kulturhistoriska museum, Tage Eriksson, jordbrukare – Hammarudda gård, Anita Lundin, mathantverkare och Skördefestens Vänner, Johannes Snellman, förädlingsföretag – Ålandsmejeriet, Dan Westerholm, affärsutvecklare – Ålands Näringsliv. Sedan gruppen utsågs har Snellman avgått som vd för ÅCA

Mandatperioden sträcker sig till 1 mars 2020.