DELA
Foto: Stefan Öhberg

Anteckningar och mejl åklagarbevis

Utnyttjade CDON Alandia skattegränsen på ett olagligt sätt?
Försvaret hävdar att det inte fanns några anledningar för CDON-medarbetarna att ana oråd.
Åklagarsidan för fram mejl och anteckningar som bevis.