DELA

E-handelsaktör utnyttjade skatteundantaget – över 7 miljoner euro föremål för förundersökning

Tullen misstänker ett finländskt dotterbolag till en svensk e-handelsaktör och en person som agerat i en åländsk avtalspartnerns namn för omfattande ekonomiska oegentligheter under åren 2011–2016, det berättar tullen i ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen.
”Företaget underlät att betala skatt till Finland, förfalskade sin bokföring och försummade att lämna exportdeklarationer till Tullen för returvaror.”

Enligt tullens pressmeddelande så hade bolaget skicka produkter som beställts till Finland via Åland, istället för att skicka dem direkt från Sverige till Finland. Misstanken är att man har velat undvika moms på försäljningen. Fram till juli 2021 fick man sälja varor värda högst 22 euro skattefritt från Åland. Enligt förundersökningen har det dock varit fråga om skattepliktig distansförsäljning och då gäller inte bestämmelsen om skattefrihet, utan skatt borde ha betalats till Finland.

– Vi misstänker att företagets agerande har varit ett försök att dra nytta av Ålands dåvarande särställning för skattefri försäljning. Dessutom misstänks bolaget, som på Åland agerar som ombud för kunderna, för att ha gett felaktig information till Tullen om försändelsernas tullvärde och genom att göra så har man också kringgått en importmoms på cirka 177 000 euro. När ett företag agerar som ombud, inlämnar det tulldeklarationer och sköter redovisningen av skatterna åt sina kunder i situationer där skatter ska betalas baserat på försändelsens värde, berättar tullöverinspektören Johanna Mickelsson i pressmeddelandet.

Enligt förundersökningen såldes varorna inklusive skatt till kunderna, fastän man till Tullen och Skatteförvaltningen hade meddelat att det är fråga om skattefri försäljning från Åland. Bolaget underlät att betala cirka 2,6 miljoner euro i försäljningsmoms till Finland.

Företaget misstänks också bland annat  för att ha gjort obefogade importmomsavdrag till ett värde av cirka 4,6 miljoner euro.

Tullen misstänker de som är ansvariga för den svenska koncernens finska dotterbolag och personen som agerat i den åländska avtalspartnerns namn för grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt tullklareringsbrott.

Ärendet går vidare till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt, skriver tullen.