DELA
Foto: Stefan Öhberg

Anonym lapp fick sökande dra sig ur

En anonym lapp har fått Katarina Donning, en av kandidaterna till avgående stadsdirektören Barbara Heinonens jobb, att dra sig ur urvalsprocessen. ”Vi ämnar föra fram Arne Selander, bara så du vet …”, stod det på lappen som lades ner i Donnings brevlåda i helgen.
– Oerhört problematiskt, det stör den demokratiska processen, säger stadsstyrelsens och rekryteringsgruppens ordförande Ingrid Zetterman (Lib) till Nyan.