DELA
Foto: Ilmatar

Allmänheten hördes om vindkraftsplaner

Ilmatar Offshore har de senaste veckorna anordnat avgränsningssamråd i Åbo, Mariehamn och Geta, för att höra allmänheten när en miljökonsekvensbeskrivning ska utarbetas för den planerade vindkraftsparken i Norrhavet.