DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tuffa förhandlingar om vindkraftspengar väntar

Projektet med storskalig havsbaserad vindkraft, som går under namnet Sunnanvind, har stött på ett nytt hinder: hur ska vinsterna från den här ekonomiska storsatsningen fördelas mellan kommuner och landskap? Saltviks fullmäktige visar att kommunerna sitter med stor trumf på hand.

Frågan har egentligen varit aktuell sedan planerna på storskalig havsbaserad vindkraft presenterades för den åländska allmänheten. Ett enormt projekt med stora möjligheter och en ny ekonomisk pelare på Åland. De stora vindparkerna kan leda till arbetstillfällen eller att nya branscher i vindparkernas intressesfär får fäste på Åland. Möllorna kan också betyda riktiga pengar in i form av olika typer av skatter och avgifter. Exakt hur mycket pengar som väntas och på vilket sätt möllorna ska skapa överskott är inte i nuläget bestämt. Men vad gäller en av delarna, fastighetsskatten, har nu förhandlingarna försiktigt dragit igång. Fastighetsskatten är nämligen en kommunal angelägenhet. Från landskapet har budskapet hela tiden varit att ”hela Åland ska gagnas”. Men frågan är vem som ska få, och hur mycket?

Saltvik, en av kommunerna som kan tjäna fastighetsskatt på möllorna, har i veckorna diskuterat frågan i styrelse och fullmäktige. Styrelsens budskap var tydligt: ska kommunen godkänna generalplanen som krävs för att bygga möllor nära eller i kommunens vatten vill man kompenseras genom möjlighet att ta ut en rejäl fastighetsskatt. En rad andra krav ställdes också. Ålänningarna ska få billigare el, kommunen ska få vara delaktig i generalplaneringen och nedmontering av vindkraftverken ska garanteras.

Det är helt rimliga synpunkter. Saltviks förtroendevalda har i uppgift att se till saltvikarnas bästa. Och om det inte finns en tydlig strategi för fördelningen av vinsten – varför säga nej till framtida intäkter?

Efter fullmäktigemötet slog ordförande Runar Karlsson (C) an en lite mer diplomatisk ton: skrivelserna om fastighetsskatten var inte ett krav, utan en önskan. Men kommunfullmäktige sade ändå nej till planerna på storskalig havsbaserad vindkraft på de områdena som ligger närmast. Det största området sade man dock ja till.

Det är inte helt osannolikt att flera kommuner resonerar på samma sätt som Saltvik. Övriga som berörs av de norra områdena är Brändö, Geta, Hammarland och Kumlinge. En gemensam referensgrupp för de berörda kommunerna är på gång. Och om kommunerna förhandlar gemensamt lär chanserna att få en större del av kakan dessutom öka.

Hur pengarna ska fördelas styrs av politiska prioriteringar. Det går ju också att vända på perspektivet och fråga sig om landskapet låter de kommuner som inte råkar ligga i närheten av de i havsplanen utpekade områdena gå miste om alla de nya pengarna? Från landskapet pratas det ofta om vindkraften som en potentiell ekonomisk revolution, för hela Åland. Men det kommunala självbestämmandet kan man inte bara strunta i.

Den uppenbara risken är att det nu blir en dragkamp mellan alla som kan tjäna på vindkraften. Den åländska småskaligheten, med många kommuner och instanser som ska komma överens, kan därmed bli ett byråkratiskt hinder för Sunnanvind. Ofta brukar det sägas att just småskaligheten möjliggör effektivitet och skapar lösningsfokuserade enheter. Men om projekt behöver många olika aktörers godkännande minskar ju chansen att någonting blir gjort. I alla fall på ett sätt som gör alla nöjda. Saltvik är en kommun som Sunnanvind med allra största sannolikhet behöver ha med på tåget.

Då krävs ledarskap. Landskapet borde ha ett förslag på vilka skatter och avgifter som tas ut per mölla – och hur mycket pengar som stannar på respektive nivå. Samma sak gäller förstås garantier för nedmontering. Då hade det funnits något konkret för ett kommunfullmäktige att ta ställning till.

Nu blir känslan återigen att landskapet är på efterkälken vad gäller tidsplanen för vindkraftsprojektet.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp