DELA
Foto: Susanna Skogberg
Seniorboendet planeras att byggas på den här tomten vid kommunala äldreboendet Rosengård.

Äldreråd positivt till seniorboende

Norra Ålands äldreråd ställer sig positivt till Folkhälsans planerade seniorboende i anslutning till Finströms kommunala äldreboende i Godby.