DELA
Foto: Susanna Skogberg

Äldreråd positivt till seniorboende

Norra Ålands äldreråd ställer sig positivt till Folkhälsans planerade seniorboende i anslutning till Finströms kommunala äldreboende i Godby.
Detta enligt protokollet från onsdagens möte.