DELA
Foto: Jonas Edsvik

Havsvatten renas till dricksvatten

Ålands befintliga vattentäkter räcker snart inte till, inte med hänsyn till hur både förbrukningen och befolkningen ökar. Men ingen sjö är i skick att tas i bruk som vattentäkt. Därför måste Åland ta sitt framtida dricksvatten ur Östersjön.– Det är en sorglig sak att vi har misskött våra sjöar så, säger Camilla Gunell (S), styrelseordförande för Ålands Vatten.