DELA

Havsbaserad vindkraft – Detta vill Ålands framtid

Hur mycket skattepengar är ert parti beredda att lägga på projektet med havsbaserad vindkraft? Till exempel Ilmatar har efterlyst hamn, infrastruktur och arbetarbostäder på norra Åland för att kunna bygga i Norrhavet, men har också sagt att de inte är beredda att etablera dessa saker själva.