DELA
Foto: Jonas Edsvik

Alandia ”överväger sina alternativ”

Besvära sig mot beslutet, ändra styrelsens sammansättning eller omstrukturera ägandet av fastigheterna – Alandiabolagen listar i ett pressmeddelande sina alternativ efter att förra veckan ha nekats jordförvärvstillstånd för ett antal fastigheter i stan.
Som Nya Åland skrev i fredags avslog landskapsregeringen Alandiabolagens ansökan om jordförvärvstillstånd för ett antal fastigheter i Mariehamn.

Alandia skriver i ett pressmeddelande att bolaget år 2015 skickade en ansökan till landskapsregeringen eftersom den dåvarande styrelsens sammansättning ändrades så att endast 3/7 av styrelsemedlemmarna uppfyllde kravet på hembygdsrätt eller bosättning inom landskapet i minst 5 år. Den nuvarande styrelsen har samma proportion: enbart 3/7 av styrelsens ledamöter uppfyller kravet på hembygdsrätt eller bosättning inom landskapet i minst 5 år.

Tony Karlström, vd för Alandia, skriver i pressmeddelandet: ”Alandia har väntat på Ålands landskapsregerings beslut i närmare fyra år och bekantar sig nu med beslutet samt överväger sina alternativ. Alternativen är i praktiken tre: att besvära sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, att ändra styrelsens sammansättning eller att omstrukturera ägandet av fastigheterna. Vi kommer att noggrant att överväga för- och nackdelar med de olika alternativen och fattar sedan ett faktabaserat beslut om hur vi går vidare”.

Det var kansliminister Nina Fellman (S) som på enskild föredragning beslutade om att avslå ansökan. Hon motiverade beslutet med att syftet med jordförvärvslagstiftningen urholkas om man frångår kravet på att minst två tredjedelar av styrelsen ska ha hembygdsrätt eller vara fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.