DELA
Foto: Jonas Edsvik
Alandiabolagen överväger sina alternativ efter att landskapsregeringen avslagit en ansökan om permanent näringsrätt.

Nej till näringsrätt för Liv-Alandia

Landskapsregeringen avslår försäkringsbolaget Liv-Alandias ansökan om permanent näringsrätt.