DELA
Foto: Stefan Ähberg

Förslag: Utred andelen icke-åländskt ägande

De nygamla förslagen till näringsrättslag och jordförvärvslag diskuterades i lagtinget på måndagen, som man i stort är ense om. Ett par ledamöter vill att andelen mark i utom-åländska händer ska kartläggas.