DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland var med på klimatmötet

Landskapsregeringen är nybliven medlem av det internationella nätverket Regions4 Sustainable Development som samlar regionala regeringar aktiva inom hållbar utveckling. Via specialrådgivare Julia Lindholm deltog man i klimatmötet i Madrid.
Hon konstaterar att det är fler regioner än Åland som är ambitiösa i sin klimatpolitik.