DELA
Foto: Malin Henriksson
Ny undersökning visar att Åland är en av platserna i Finland som folk mår bäst, både fysiskt och psykiskt.

Åland lyckligast och friskast

På Åland och i västra Finland är vi generellt friskare och lyckligare jämfört med östra Finland, Det visar ny statistik från THL.

Finland har under flera år toppat listan på att vara det land där man är mest lycklig. World Happiness Report 2023, som samlar in statistiken och presenterar den, visar att Finland får behålla sin förstaplats även i år. Nyligen publicerade THL, Instutitionen för hälsa och välfärd, en undersökning där man har tittat på de enskilda landskapen och deras hälsa. Sedan har man jämfört det med hela landet. Undersökningen grundar sig i det nationella hälsoindexet. Åland hör till ett av de områden i undersökningen där man konstaterar att välmåendet och hälsan är bäst, tillsammans med Österbotten, Nylands- och Helsingforsområdet.

Överblick

Alkoholrelaterade sjukdomar är vanligast i Norra Karelen, men på Åland och i Österbotten är incidensen lägst. I psykisk ohälsa och sjukdomar sticker Norra Savolax överlägset ut i statistiken, jämfört med resten av landet. När det gäller krankärlssjukdomar har Egentliga Tavastland, Nyland tillsammans med Åland lägst incidens.

Analys

En av de största faktorerna som spelar in i den stora skillnaden mellan öst och väst är bland annat allvarliga psykiska problem och alkoholrelaterade sjukdomar. Specialforskaren Kati Sarnola vid FPA ger sitt resonemang kring resultatet i THL:s pressmeddelande.

– De regionala skillnaderna påverkas förutom av tjänsterna också av till exempel levnadsvanorna, sysselsättningssituationen och det ekonomiska läget samt utbildningen. Även kulturella och genetiska faktorer har betydelse, säger Sarnola.

I en ytterligare intervju med Nya Åland utvecklar Sarnola hur man ska tolka statistiken. Hon menar att sjuklighet och arbetsförmåga beror på många saker. Ett högt indexantal kan indikera hög sjuklighet. Men det kan också indikera mera exakt diagnostik och upptäckt av sjukdomar.

Hur ser det ut på Åland?

Vad gäller Åland i sig är den allmänna sjukligheten lägre än genomsnittet för hela landet. Däremot kan man se en avvikelse i personer som blir drabbade av cancer. Åland ligger lite högre än genomsnittet jämfört med resterande Finland.

Fakta

Registreringsuppgifterna för 2019-2021 är själva grunden till det Nationella hälsoindexet, Det är även det som undersökningen utgår från.

Det nationella hälsoindexet upprätthålls av Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd THL, pensionsskyddscentralen och statistikcentralen.