DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åland löper risk att drabbas av vattenbrist

Ålands Vatten Ab:s nuvarande vattentäkter räcker snart inte till, men ingen åländsk insjö är i skick att bli ny vattentäkt. Bland annat detta noterar finans- och näringsutskottet i sitt utlåtande. Tänkbara åtgärder är stärkta skyddszoner, bevattningsförbud och avsaltning av havsvatten.